Marlo skule

6.klasse Marlo på Aursjoen - Klikk for stort bilete

Skuleåret 2016-2017

På lenken "infohefte" finner du alt av informasjon for skuleåret 2016-2017

Infohefte (PDF, 2 MB)

Marlo skule

Er den eldste av skulane som er i dagleg drift i Skjåk. "Gamleskulen" vart ferdig i 1924, men har sidan vorte påbygd (1997) og seinare fullstendig renovert. Alle klasseromsdørene vart måla av Ragnvald Einbu frå Lesja i 1925. Motiva er både historiske og lokale, og nesten like velhaldne den dag i dag. Marlo skule ligg i søre delen av bygda. Barneskulen er fådelt med elevar frå 1.-7. klasse. Skulen vektlegg fysisk aktivitet og nyttar seg mykje av nærområdet  heile skuleåret. Vi har godt læringsmiljø og skulemiljø.

Adresse: Skjåk solside 395, 2690 Skjåk.
 
Marlo skule - Klikk for stort bilete
 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbeid

Lærarane i 1. - 4. klasse arbeider i lag slik at vi legg opp til mykje samarbeid innanfor småskuletrinnet, men og i mellomtrinnet. Dette er viktig både for det faglege utbyttet og for miljøet ved skulen.

Skuledagen

Skuledagen tek til med ei trimøkt ute på 20 min. Når elevane kjem inn, vert det frukt å få for dei som nyttar seg av fruktabbonement. Deretter har vi ei arbeidsøkt fram mot midttimen.

Felles opplevingar

Vi legg vekt på felles opplevingar, slik som t.d.fjellturar og skiturar, dessutan sosiale tiltak som kafedrift der overskotet går til SOS-barnebyar, solfest, loppemarknad m.m. Før jul har vi juleavslutning på kveldstid og siste skuledag har vi uteøkt. Ved skuleslutt i juni har vi avslutningsfest der foreldre, syskjen og besteforeldre deltek.

SFO

På SFO har elevane eit fellesmåltid når dei er ferdige på skulen. Det er høve til noko leksehjelp for dei yngste i SFO-tida. Det er organisert leksehjelp for 1.-4.kl. i SFO-tida. Etterpå får dei leike seg saman både inne og ute.

Leksehjelp

Leksehjelp kvar onsdag for 3. og 4.kl. i 5.t. Tilbod om leksehjelp onsdag for 5.-7.kl. frå kl.13-14.

Mange elevar går på Idretts- eller/og Kunstkarusell tysdag og torsdag etter skuletid. Marlo har Skulefritidsordning 4 dager i veka. Telefon: 404 27 748

Mobbing

 

nullmobbing_small_gul.png

Publisert av Skjåk kommune. Sist endra 25.11.2016
 
61 21 74 62
 
Send epost
Eksterne lenker
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering