Brukarrådet i Skjåk

bRUKARRÅDET.jpg - Klikk for stort bilete

 

 

Det er lovfesta at alle kommunar skal ha eit råd for menneske med nedsett funksjonsevne eller anna likeverdig representasjonsordning. I Skjåk kommune har rådet nemninga «Brukarrådet».

Ihht "§2 Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m, er kommunen pålagd å opprette eit råd som tek vare på rettane og verdiane til menneskjer med nedsett funksjonsevne." (Sjå link nederst)

 

Brukarrådet

Brukarrådet skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med sakar som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. 
 
Brukarrådet i Skjåk har fem representantar; tre er etter forslag frå organisasjonar og to er politikarar.
 

Medlemmar i Brukarrådet 2015-2019

Medlemmar (brukarane) Varamedlemmar
Monica Wegner Nora Fosstuen
Reidun Aaboen Ola L. Haugen
Mari Langleite Barrusten Else Brandsar
Politisk representasjon Vara (politisk)
Eva Therese Hyrve Bosmen Edel Kveen
Vidar Vange Inge Gjerdet

 

Lov §2

Publisert av Skjåk kommune. Sist endra 27.03.2017
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering