Oversikt over tilsette


Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
909 47 020

Helse, omsorg og sosialteneste

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og sosialteneste
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar 61 21 70 00 907 26 428
61 21 70 00
NAV Lom og Skjåk 55 55 33 33

NAV er eit samarbeid mellom stat og kommune

NAV Lom og Skjåk rettleier brukarar på arbeids-, familie- og pensjonsområdet og tek imot krav om ytingar. Lokalkontoret si andre hovudoppgåve er å følgje opp brukarar med trong for ekstra hjelp for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Kontakt

  • www.nav.no: Døgnope
  • Adresse: NAV Lom og Skjåk, Industrivegen 13, 2690 Skjåk
  • E-post: nav.kontaktsenter@nav.no
  • Telefon: 55 55 33 33 (Kvar dag kl 08.00-15.30)
  • Etter timeavtale: kl. 08.00-15.00 kvar dag

Opningstider publikumsmottaket: Kl: 12:00-14:00 - Måndag, onsdag og fredag.

61 21 71 00
61 21 70 00
Leiar Skjåkheimen 61 21 71 88
Kommunalsjef, Helse og omsorg 61 21 70 00 482 34 101
Jordmor 61 21 70 00 482 28 307
Tenesteleiar barnevern 61 21 70 00 400 36 570
Tenesteleiar, Heimetenesta 61 21 71 67
Tenesteleiar 61 21 71 67
481 49 062

Helse, omsorg og sosialteneste - Tildelingskontoret Lom og Skjåk

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret Lom og Skjåk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 70 00
  • Telefon avd. Skjåk: 948 48 724
  • Telefon avd. Lom: 905 62 291
 

IT-support

Ansatte i avdelingen IT-support
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-support 80 03 32 10

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Næring og Landbruk 906 73 681
Jordbruksrådgjevar 909 99 496
Næringskonsulent 61 21 70 00 909 41 702

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning 61 21 70 00 971 12 074
Rektor Skjåk kulturskule 61 21 70 00 906 74 150
Styrar Holemork barnehage 61 21 31 53
Styrar Dønfoss naturbarnehage 61 21 48 32
Rektor Marlo skule 61 21 70 00
Rektor Nordberg skule 61 21 70 00 907 09 488
Styrar Bismo barnehage 61 21 70 71
Rektor Skjåk ungdomsskule 61 21 70 00 909 95 761
Leiar, flyktningteneste og integrering 61 21 70 00 489 95 307

Oppvekst og utdanning - Bismo barnehage

Ansatte i avdelingen Bismo barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar 61 21 70 71 482 92 406
Mogunn Synstnes

Oppvekst og utdanning - Dønfoss Naturbarnehage

Ansatte i avdelingen Dønfoss Naturbarnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagestyrar 61 21 48 32

Adresse: Bråtåvegen 8, 2693 Nordberg

Anne Gro Skjåkødegård

Oppvekst og utdanning - Holemork barnehage

Ansatte i avdelingen Holemork barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar 61 21 31 53

Oppvekst og utdanning - Marlo skule

Ansatte i avdelingen Marlo skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrerande lærar (Rektor) 61 21 74 60 915 56 842

Oppvekst og utdanning - Nordberg skule

Ansatte i avdelingen Nordberg skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 61 21 41 43

Oppvekst og utdanning - Skjåk kulturskule

Ansatte i avdelingen Skjåk kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 61 21 70 00 906 74 150

Oppvekst og utdanning - Skjåk ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Skjåk ungdomsskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 909 95 761

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 61 21 70 00 958 35 907
Elias  Sperstad

Plan, miljø og beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og beredskap
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Plan, Miljø og Beredskapssjef 61 21 70 00 959 89 940
61 21 70 00 903 66 840
Naturforvaltar 61 21 70 00 481 90 145

Plan, miljø og beredskap - Lom og Skjåk brannvesen

Ansatte i avdelingen Lom og Skjåk brannvesen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Branninspektør 61 21 70 00 976 41 665
Feiar 959 89 942

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 61 21 70 00 958 74 571

Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 70 00
Skjåk kommune  Servicetorg

Skjåk Friviljugsentral

Ansatte i avdelingen Skjåk Friviljugsentral
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagleg leiar 61 21 45 57 900 42 055

Adresse:

Skjåk Friviljugsentral, Skeimoplassen 2, 2690 Skjåk

Skogbruk

Ansatte i avdelingen Skogbruk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef Vågå, Lom og Skjåk 61 29 36 74 958 26 661

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent 61 21 70 00 997 56 690
Kulturkonsulent 61 21 70 00 906 73 681
Leiar Støttefunksjon 61 21 70 00 402 16 514
Folkehelsekoordinator NGLMS 61 21 70 00 995 07 270
Næringssjef 61 21 70 00 907 48 377

Tannlege

Ansatte i avdelingen Tannlege
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 40 14

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleiar veg, vatn og avløp 61 21 70 00 970 00 108
Leiar Teknisk drift 61 21 70 00 474 52 125
61 21 70 00 920 22 825
61 21 70 00 906 12 240
909 77 628
  • Teknisk vakt har ansvar for å oppretthalde normal drift av vatn- og avløpsanlegga utanom ordinær arbeidstid.

Webredaktør

Ansatte i avdelingen Webredaktør
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Web og informasjonsansvarleg 61 21 70 00 414 14 644
Elling Starrem