Skjåk 1-10-skule

Ny 1-10 skule i Skjåk - Klikk for stort bilete

 

 

Den 16. desember 2014 vedtok kommunestyret å innarbeide skuleprosjektet 1-10-skule i økonomiplanen, og den 23. juni 2016 skulle saka endeleg avgjerast av kommunestyret, og det ble fleirtal for bygging. I den anledning har det blitt gjeve eit mandat for ei prosjektgruppe for Skjåk 1-10-skule.Mandatet blir gjeve som følgje av vedtak i Skjåk kommunestyre 23.06.2016 sak 63/16 – «Bygging av 1-10 skule» og tidlegare vedtak (sjå opplisting under saksdokument i saka).

Prosjektgruppa

Rådmannen set i samsvar med KS-sak 63/16 ned ei prosjektgruppe til å ta ansvar for gjennomføring av byggeprosjektet innanfor vedteke budsjettramme.

  • Prosjektleiar teknisk Ole Vegard Wang (leiar)
  • Rektor Trude Teigen
  • Hovudverneombod Rita Lyngved
  • Ass.rektor 1-10-skule Anna Krogstad
  • Representant for driftspersonell Marius Jøingsli

Framdriftsplan

Prosjektet med bygg og uteanlegg skal vera fullført innan 5. juli 2018. Prosjektgruppa godkjenner og følgjer opp framdriftsplan med milepælplan i samsvar med anbodsdokument.

Sjå mandatet: Mandat (PDF, 77 kB)

Nytt per 12. mai 

Publisert av Skjåk kommune. Sist endra 12.05.2017
Prosjektleiar
 
906 12 240
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering