Bygging

Lafting av bustad på Sygard Forberg - Klikk for stort bilete

Skal du byggje hus, setja opp garasje eller byggje på? Skjåk kommune handsamar byggjesøknader.

Byggesøknad utan ansvarsrett

Dette er saker som tiltakshavar kan stå for sjøl. Grovt rekna gjeld dette tilbygg under 50 kvm og frittståande bygning inntil 70 kvm som ikkje skal nyttast til å bu i.

Driftsbygningar under 1000 kvm har heller ikkje krav om ansvarsrett.

Byggesøknad med ansvarsrett

Dette gjeld tiltak som omfattar alle andre søknadspliktige tiltak.
Dersom ikkje alle funksjonane for ansvarsrett er klare, kan det søkjast om rammeløyve først.

 Gebyr ifm "Byggjesak" - sjå:

Kva kan du byggje utan å søke om?

Byggeplaner

Slike bygg skal meldast i etterkant fordi kommunen skal legge bygga inn i kartet og matrikkelen, skjema for dette finn du her:

Skjema

Sist endra 03.01.2017 13:04
 
61 21 70 00
 
Send epost
Teneste (1)
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering