Flytting

Flyttelass - Klikk for stort bileteFlyttelass Morten Kielland

Når du flyttar pliktar du å gje melding til Folkeregisteret og Posten i innflyttingskommunen innan åtte dagar frå flyttinga fann stad.

Både offentlig og private verksemder brukar opplysningar frå folkeregisteret, og det er difor viktig at du melder flytting. 

Mellombels flytting

Gjeld flyttinga for meir enn eit halvt år, er ein pliktig å melda flytting.
Gjeld flyttinga for kortare tid, bør ein melda adresseendring til posten. Elles må ein vurdera kva det kan ha å seia for tenester som t.d. fastlege, røysting o.a. om ein veljer å melda flytting til Folkeregisteret eller ikkje.

Det gjeld spesielle reglar blant anna for skuleelevar, studentar, vernepliktige og einslege pendlarar.

Publisert av Morten Kielland. Sist endra 05.12.2013
 
61 21 70 00
 
Send epost
Teneste (1)
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering