Kommunale bustader

Kommunal bustad - Klikk for stort bileteKommunal bustad

Skjåk kommune eig bustader for ulike målgrupper. Bustadane blir utleigd etter søknad gjennom bustadnemnda i Skjåk kommune. 

Omsorgsbustader

Utleigebustader tilpassa behov til eldre, uføre og vanskelegstilte som ikkje har tilfredsstillande butilbod.

Kommunen har 35 omsorgsbustadar. Alle ligg i Bismo. Av desse ligg 14 inne og 7 i nær tilknytning til Skjåkheimen alders- og sjukeheim

Kriterier for tildeling av omsorgsbustad i Skjåk kommune (PDF, 313 kB)

Flyktningebustader

Flyktningar har fyrsterett til å leige desse, men dersom kommunen ikkje har flyktningar som treng butilbod, kan desse bustadane leigast ut til andre. Kommunen har 10 slike bustadar. Alle ligg i Bismo.

Gjennomgangsbustader

Bustadane er meint som mellombels butilbod for kommunale arbeidstakarar og andre som er interesserte i bustad. Kommunen har 8 slike bustader. Av desse ligg 6 i Bismo og 2 i Aurmo

Bustadane blir utleigde gjennom bustadnemnda.

Det er ikkje mva. på kommunale bustader. Kommunale avgifter kjem i tillegg til leigeprisen, med unnatak av Skjåkheimen-bustader.
Bustader til leige
Kommunal bustadTypeLeigeprisInklusiv
Bispevegen 8 og 10Flyktning5516
Blåbærmyra 43AC,41ACKommunal5516
Blåbærmyra 43B,41BKommunal5402
Forbergsvegen 13 og 15Flyktning5516
Moavegen 24 A-DOmsorg5746
Måsåvegen 6 og 8, AurmoFlyktning5516
Rådyrvegen 7 AB, AurmoKommunal5000
SignegardenOmsorg6321fyring
Skamsarvegen 20A-BFlyktning5516
Skamsarvegen 24A-EBufelleskap5746
Skeisvegen 5ABFlyktning5940
Skeisvegen 9Omsorg5172
Skeisvegen 11,13Omsorg5953
Skeisvegen 15-23Eldre5746
Skjåkheimen 1310-1360Omsorg7699kom.avg,straum,fyring
Skjåkheimen 1380-1500Omsorg8676kom.avg,straum,fyring
Skjåkheimen romOmsorg3868kom.avg,straum,fyring
Skjåkheim-bustadBesøk/døgn400
Strandvegen 22-38Eldre4828
Strandvegen 22-38Ungdom4828
VeigstadOmsorg
Publisert av Pernille Teigum. Sist endra 21.01.2015
 
61 21 70 00
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering