Privatøkonomi

Ein sunn og god privatøkonomi vil seie at du har godt oversyn og kontroll over inntekter og utgifter. Nokre gonger kan det likevel oppstå situasjonar som påverker privatøkonomien slik at du kan få kortvarige eller langvarige problem. 

NAV tilbyr økonomisk rettleiing  Det kan vera frå hjelp til å setja opp realistiske budsjett til å helpa deg i gjeldssaker overfor kreditorar. 

Publisert av Morten Kielland. Sist endra 05.02.2015
 
61 21 70 00
 
Send epost
Tenester (1)
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering