Pasientrettar

I Noreg vert pasientane sine rettar teke vare på gjennom Pasientrettslova. Formålet med lova er å sikre at alle skal ha lik tilgong på helsehjelp av god kvalitet. Lova tek omsyn til blant anna rett til medverknad og informasjon, barn sine rettar, journalinnsyn og eventuelle klager.  

Individuell plan

Personer med behov for langvarige og koordinerte helsetenester, har rett til å få utarbeida ein individuell plan.

Klage

Helsetilsynet i fylka er klageinstans for pasientar som meiner dei ikkje har fått oppfylt sine pasientrettar.

Pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning handsamer erstatningskrav frå pasientar som meiner dei er påført skade etter i helsetenesten. 

Publisert av Morten Kielland. Sist endra 05.02.2015
 
61 21 71 70
 
959 82 603
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering