Flyktningetenesta

Innvandring.jpg - Klikk for stort bilete

Flyktningetenesta i Skjåk har ansvaret for busetting, introduksjonsprogrammet og oppfylging av flyktningane. Tenesta arbeider for å busette flyktningar med opphald i Norge, og med blant anna å fremme integrering gjennom språkopplæring og språkpraksis. 

Busetting

Vi har 10 flyktningebustader i Bismo. Flyktningar har fyrsterett til å leige desse, men dersom kommunen ikkje har flyktningar som treng butilbod, kan desse bustadane leigast ut til andre.

Kommunale bustader

Introduksjonsprogram

Flyktningar mellom 18 og 55 år har rett og plikt til eit introduksjonsprogram over 2 år. Målet med introduksjonsprogrammet er å gje grunnleggjande opplæring i norsk og samfunnskunnskap og førebu flyktningene for deltaking i yrkeslivet.

Introduksjonsprogrammet

Vaksenopplæring

Fadder

Ønsker du eller familien din å vere fadder for ein flyktning eller flyktningfamilie?

Fadder

Publisert av Skjåk kommune. Sist endra 11.10.2016
 
489 95 307
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering