Innvandring og innreise

Utlendingsdirektoratet har ansvar for innvandring.

Kommunen har ansvar for busetting og introduksjon av flyktninger gjennom Lom og Skjåk Flyktningeteneste.

 

Arbeid

Viss du skal jobbe i Noreg, må du som hovudregel ha opphaldsløyve.

Familieinnvandring

Viss du har eit familiemedlem som bur i Noreg, eller du ynskjer å stifte familie med ein person som bur her, kan du søke om familieinnvandringsløyve for å komme hit og bu saman med ham eller henne.
 

Statsborgarskap

På UDI sine sider finn du informasjon om korleis du går fram for å verte norsk statsborgar, dei krav som vert stilt og om dei reglar som gjeld.
Publisert av Morten Kielland. Sist endra 05.02.2015
 
489 95 307
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering