Introduksjonsprogram

Skjåk tilbyr Introduksjonsprogram til alle flyktningar som er busette i kommunen. Programmet omfattar både undervisning i vaksenopplæringa, språkpraksis i ulike bedrifter og individuelt tilpassa opplegg. 

Flyktningar mellom 18 og 55 år har rett og plikt til eit introduksjonsprogram over 2 år. Målet med introduksjonsprogrammet er å gje grunnleggjande opplæring i norsk og samfunnskunnskap og førebu flyktningene for deltaking i yrkeslivet.

IMDI er rettleiar for kommunane i Introduksjonsordninga.

Introduksjonsloven saman med forskriften styrer korleis kommuna skal styre Introduksjonsprogrammet.

Publisert av Inga Gudrun Hyrve. Sist endra 05.02.2015
 
489 95 307
 
Send epost
Teneste (1)
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering