Tilskot til kultur, idrett og fritid

Gocartbana i Botn - Klikk for stort bileteGocartbana i Botn Morten Kielland

Du kan søke tilskot i Skjåk kommune, Oppland Fylkeskommune, private stiftelser og statlege organ.

Kulturmidlar

Lag og organisasjonar,  verksemder eller enkeltpersonar som har eit tiltak som kan definerast inn under kulturomgrepet, kan søke Skjåk kommune om kulturmidlar.
 

Spelemidlar 

Skjåk kommune, Skjåk Idrettslag, andelslag eller andre samanslutningar kan søke om spelemidlar til idrettsanlegg. Oppland Fylkeskommune tildelar spelemidlar til idrettsanlegg. Prosjektet skal innarbeidast i kommunedelplan og godkjennast av Kommunestyret i Skjåk.

Stiftelser

  • Sparebankstiftelsen har to søknadsrunder kvart år, med frist 15. februar og 15. september.
  • Gjensidigestiftelsen støttar prosjekt som har størst effekt, nasjonalt eller lokalt.
  • Kulturdepartementet
  • Tilskotsordning som rettar seg spesifikt mot lokale lag og foreninger som driv idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.
 
 

Andre tilskotsordningar frå Fylkeskommune og Kulturdepartementet

Tilskotsordning som rettar seg spesifikt mot lokale lag og foreninger som driv idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Andre tilskotsordningar frå Kulturdepartementet.

Organisasjonsnummer

Foreininger som manglar organisasjonsnummer, kan få dette ved å registrere seg i Frivillighetsregisteret. Dette kan også gje momskompensasjon og dere kan delta i Grasrotandelen. 

Publisert av Morten Kielland. Sist endra 05.02.2015
 
61 21 70 00
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering