Forureining og stråling

Møkksperiding - Klikk for stort bileteMøkksperiding

Informasjon om utslippsløyve, luftforureining, støy, strålevern og vassforureining. 

Utslippsløyve

Dersom du eig bustad, hytte, turistbedrift og eller anna som ikkje er tilknytta offentleg avløpsanlegg, må du søke kommuna om løyve til å slippe ut avløpsvatn når du har innlagt vatn. 

Innlagt vatn er vatn frå vassverk, brønn og cisterneanlegg.

Radon

Radon er ein usynleg og luktfri gass som vert danna kontinuerleg i jordskorpa. Helsefare oppstår fyrst når gassen kjem i innemiljø.

Radonkonsentrasjonen kan variere frå hus til hus. Det er fyrst ved måling i den einskilde bustad at ein kan avdekke eit radonproblem.

Publisert av Morten Kielland. Sist endra 26.11.2013
 
61 21 70 00
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering