Avlastning for foreldre

 
 
Avlastning er eit tilbod til foreldre med særskilt krevjande omsorgsoppgåver for barn med nedsatt funksjonsevne.
Avlastning kan foregå i eigen heim, i andre private heimar, eller i kommunal avlastningsbustad.
Formålet er å gjere det mogleg for omsorgsytaren å oppretthalde gode familierelasjonar, ivareta sosiale nettverk og gje høve til regelmessig fritid og ferie.
 
Tildelingskontoret tildeler tenester innan Pleie- og omsorg og vil kunne tildele avlastningstenester. 

Tildelingskontoret

Publisert av Inga Gudrun Hyrve. Ansvarleg Pleie- og omsorg. Sist endra 27.06.2016
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering