Naturskade

Ras i Markurdi 2012 - Klikk for stort bileteRas i Markurdi 2012 Morten Kielland

Dersom du er ramma av naturskade, kan du som privatperson eller som bedrift søke om erstatning som vert dekt gjennom forsikring eller Statens Landbruksforvaltning.  

For å søke erstatning etter naturskadelova, må du melde frå til politiet innan 3 månader. 

Dersom det var mogeleg å forsikre det skada objektet mot naturskade, så har du ikkje rett på erstatning etter den statlege ordninga.

Naturskade i vårt distrikt er gjerne skred, storm eller flom. 

Publisert av Morten Kielland. Sist endra 05.02.2015
 
61 21 70 00
 
Send epost
Teneste (2)
Eksterne lenker
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering