Grunnskule i Skjåk

pencil-sharpener-669361_1920.jpg - Klikk for stort bilete

Skjåk har 2 barneskular og 1 ungdomsskule.

Matematikk er eit satingsområde for skulane. Dei er med i eit prosjekt, MATTELYST, i regi av NTNU. Skulane har også lesing som eit satingsområde. Kommunen har utdanna leserettleiarar ved alle skulane.  

Frå 2015 samarbeider grunnskulane med Udir sitt Veilederkorps.

Heimesidene til skulane

Marlo skule 
Nordberg skule
Skjåk Ungdomsskule

Skuleruta 2016-2017 (PDF, 105 kB)

Begge barneskulane, Nordberg og Marlo, tilbyr Skulefritidsordning (SFO).

Søknad om elevpermisjon

Skuleskyss

Kontakt rektor på skulen.

Alle som går på barneskulen får gratis buss frå heimstaden til skulen uansett avstand til skulen. Elevar på Ungdomsskulen må betale for skuleskyssen om dei bur mindre enn 4 km frå ungdomsskulen.

Som reisebevis får eleven eit skysskort. Dette skal eleven vise til sjåføren for kvar tur. For elevar i 1. klasse gjeld også refleksbrikka som skyssbevis.

Publisert av Skjåk kommune. Ansvarleg Rektorane. Sist endra 26.09.2016
 
61 21 70 00
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering