Karakterar og evaluering

Skulefakta om skulane i Skjåk. Her finn du også oversyn over læringsmiljø og karakterar.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver er eit nyttig verkty for læraren, skulen og skuleeigar. Dei gjev informasjon om korleis eleven mestrar lesing, rekning og engelsk.

Publisert av Morten Kielland. Sist endra 05.02.2015
 
61 21 70 00
 
Send epost
Eksterne lenker
 
  • TelefonBilde 61 21 70 00
  • PostboksBilde
  • PostboksBilde Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Org.nr: 961 381 096
  • Åpningstid: 08:00-15:30
Login for redigering
Login for redigering