Ansattoversikt


Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule 906 74 150 922 16 716

For tida sjukmeldt.

(Kontakt Stian Bøhle - Stian.Bohle@skjaak.kommune.no)