Ansattoversikt


Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 916 97 671
Leiar for barneverntenesta i Sel, Lom, Skjåk og Vågå 415 37 287

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 47 020


 

Bibliotekkonsulent 909 47 020 415 04 309
Bibliotekkonsulent 909 47 020
Bibliotekleiar 909 47 020 971 47 781

Bismotunet

Ansatte i avdelingen Bismotunet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
959 82 609
Spesial pedagog 959 82 609
Vernepleier 959 82 609
Tenesteleiar Heimetenesta for funksjonshemma 61 21 71 61 959 82 598

Ergoterapi

Ansatte i avdelingen Ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 959 82 608

Fysioterapi

Ansatte i avdelingen Fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut (Skjåk) 905 06 257
Spesialfysioterapeut (vikar)
Fysioterapeut (Skjåk) 903 68 940
Fysioterapeut (Skjåk) 905 06 257

Helse, omsorg og sosialteneste

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og sosialteneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef 901 23 165
Kommuneoverlege 61 21 70 00 482 94 126
Spesial pedagog 959 82 609
Avdelingssjukepleiar heimesjukepleie 901 15 244
959 82 603
Kreftkontakt 61 21 71 66
Tenesteleiar Heimetenesta for funksjonshemma 61 21 71 61 959 82 598
Avdelingssjukepleiar heimesjukepleia 958 84 968
Leiar psykisk helsearbeid 481 49 062

Helse, omsorg og sosialteneste - NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
NAV leiar Lom og Skjåk 55 55 33 33 907 21 954

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesjukepleiar 61 21 70 00
Jordmor 61 21 70 00 905 98 701
Helsesjukepleiar 908 48 548
Sekretær - Servicetorget 477 50 084
Tenesteleiar/helsesjukepleiar 61 21 70 00 902 41 735

Tenesteleiar for helsestasjon, jordmor og legekontoret. 

Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 61 21 70 00 918 17 696

 

Ivar Bø

Kyrkjekontoret

Ansatte i avdelingen Kyrkjekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sokneprest 970 35 967
Kyrkjeverge, Skjåk Kyrkjelege Fellesråd 971 61 560
Kyrkjelydsekretær, Skjåk Kyrkjelege Fellesråd 909 56 437 948 62 267

Miljø- og samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Miljø- og samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brann/Internkontroll/GDPR 468 21 863
Bjørn Bøye
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor 909 99 496
Næringssjef 911 14 550


Sølvi Lemstad Hiller
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor 991 62 602
Kommunalsjef 415 13 687
Roger Johansen
Næringskonsulent (prosjekt)
Jordbruksrettleiar/Skogbrukssjef 909 16 579 909 16 579
Pål Skjåk Haugen
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor 932 29 458
Kristin Smågård
Informasjon og kommunikasjon 61 21 70 00 414 14 644
Elling Starrem
Kultur og omdømme 61 21 70 00 909 41 702
Marianne Stensgård

NGLMS - Nord-Gudbrandsdal legevakt og legevaktsentral

Ansatte i avdelingen NGLMS - Nord-Gudbrandsdal legevakt og legevaktsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117

Selsvegen 20, 2670 Otta

 

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærarrom/personalrom 903 61 874
Kontor/administrasjon 61 21 70 00 907 09 488
61 21 41 43 415 16 542
Vaksenopplæring 971 86 521
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning 61 21 70 00 971 12 074
Personaltelefon 61 21 31 53
Fung. Rektor Lom og Skjåk kulturskule 906 74 150 906 74 150
61 21 31 53
Flyktingkoordinator og leiar, Vaksenopplæring 930 96 056
Dagleg leiar (Ute i permisjon) - 61 21 31 53

(Ute i permisjon)

Styrar 61 21 48 32 901 93 957
61 21 48 32
Styrar Holemork og Bismo barnehage 61 21 70 71
Rektor, Skjåk barne og ungdomsskule 61 21 70 00 907 58 457

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 61 21 70 00

Plan, miljø og beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesakshandsamar 900 15 146

Tilgjengeleg på telefon: Måndag, tysdag, torsdag og fredag
Kontorstad: Midtgard, 3. etasje

Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Branninspektør 61 21 70 00 959 89 948
Arealplanleggar 473 33 678
Ingeniør Kart- og oppmåling Skjåk og Vågå 405 35 050
Naturforvaltar 61 21 70 00 481 90 145
Feiar 959 89 942

Skjåk Friviljugsentral

Ansatte i avdelingen Skjåk Friviljugsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagleg leiar 900 42 055

Adresse:

Skjåk Friviljugsentral, Skeimoplassen 2, 2690 Skjåk

Skjåk legekontor

Ansatte i avdelingen Skjåk legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesjukepleiar 61 21 70 00
61 21 71 00

NGLMS - legevakt og legevaktsentral Otta

Skjåkheimen

Ansatte i avdelingen Skjåkheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 59 708
488 94 046
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg 488 94 046 488 94 046
Konsulent 61 21 71 62
Tenesteleiar Skjåkheimen og heimesjukepleie 489 97 924 489 97 924
Avdelingssjukepleiar (vakttelefon sjukepleiar kveld/ helg) 469 42 018

SMIU - kontorlandskap og møterom

Ansatte i avdelingen SMIU - kontorlandskap og møterom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
957 00 556

Adresse: Industrivegen 9,

2690 Skjåk, Norge

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent 61 21 70 00 997 56 690
Elin Bakke

Stab - IT-support

Ansatte i avdelingen IT-support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-konsulent
IT-konsulent 957 66 159
IT-support 80 03 32 10
IT-Konsulent 970 57 216

For IT-support, ta kontakt med:

  • Helpdesk: 800 33 210
  • support@skjaak.kommune.no 

Stab - Støttefunksjon

Ansatte i avdelingen Støttefunksjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Dei Gode Hjelparane 920 22 825

Tlf til butikken: 904 07 922

Sekretær - Servicetorget 61 21 70 00 907 52 377
Kundemottak 61 21 70 00

 

Skjåk kommune  servicetorg
Sekretær - Servicetorget 477 50 084
Sekretær - Servicetorget 907 08 129

Tannlege

Ansatte i avdelingen Tannlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 40 14

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 77 628 909 77 628
  • Teknisk vakt har ansvar for å oppretthalde normal drift av vatn- og avløpsanlegga utanom ordinær arbeidstid.
Vaktmeister 953 06 090
Leiande vaktmeister 917 21 109
Teknisk sjef 453 13 301
Vaktmeister - Teknisk drift 905 75 404
Driftsoperatør VA 979 79 742
Driftsleiar veg, vatn og avløp 453 12 890 453 12 890
Vaktmeister - teknisk drift 996 93 846
Vaktmeister - Teknisk drift 957 95 662
Prosjektleiar 61 21 70 00 474 52 125
Vaktmeister Teknisk drift 959 89 946
Driftsoperatør 995 18 987
61 21 70 00 920 22 825
Vaktmeister, Teknisk drift 992 67 006 992 67 006

Tildelingskontoret Lom og Skjåk

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret Lom og Skjåk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandlar Tildelingskontoret 905 62 291 905 62 291
Saksbehandlar tildelingskontoret 948 48 724

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 61 21 70 00 948 59 334
Konsulent 905 47 154
Konsulent 905 66 741
Konsulent 959 82 592
Konsulent 948 50 545
Konsulent 905 47 154