Møtedatoer Eldrerådet

onsdag 1. september 2021, 10.00 - 11.00

Informasjon

Innkalling til møte i eldrerådet 
Tid: 24. mars 2021 kl.10.00  - 12.00.
Møtet er i Kommunestyresalen.


Agenda:
1.    Møteplan 2021
2.    Covid-19 oppdatering
3.    Orientering om høyringsinnspel ny sjukehusstruktur
4.    Orientering om Helsefellesskap SI og Skjåk kommune
5.    Orientering om retningsliner for tilsette i praktisk bistand til reinhald(heimehjelp) og rutinar for bruk av tryggheitsalarmar i omsorgsbustadane.
6.    Orientering om dreiing av tenester frå institusjonsbaserte tenester til heimebaserte tenester, med fokus på st.m. 15 Leve hele livet
 

Sted

Skjåk kommunehus
 

Kontakt

Eldrerådet
 

Inger Helene Brandsar
Legg til hendelsen i din kalender