Skjåk kommune

Aktuelt

 • 19.03.2018 NAV Lom og Skjåk
  Opningstider påska 2018
 • 14.03.2018 No kan du søkje kulturmidlar
  Alle friviljuge lag og organisasjonar som driv aktivitet innan kultur og idrett har høve til å søkje kulturmidlar. Søknadsfrist er 20. april.
 • 13.03.2018 Barnehagedagen 2018
  Barnehagedagen markerast i mars kvart år. Formålet er å synleggjere kva ungane får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Tema i år er barnehagen...
 • 09.03.2018 Rekneskap og årsmelding 2017
  Rekneskapen til Skjåk kommune syner eit netto driftsresultat korrigert for momskompenasjon på 2 790 731 kroner, som utgjer 1,2 % av...

Kalender