100 % fast stilling som sjukepleiar, for tida i heimetenesta

Stillinga er ledig frå 1.6.2018. Stillinga er for tida i 3-delt turnus med arbeid tredje kvar helg.

Sjukepleiar - Klikk for stort bilde

Arbeidsområde

Du vil utføre oppgåver knytt til brukarar med behov for hjelp frå Pleie og omsorg.

Kvalifikasjonar

 • Godkjent sjukepleiar
 • Førarkort klasse B
 • Godkjent politiattest
 • Det er ynskje om vidareutdanning  innan kreft- eller demensomsorg

Vi vektlegg

 • Erfaring frå liknande arbeid
 • Fleksibilitet i høve til omstillingar
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • God norskkunnskap, kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk
 • Generell forståing for bruk av informasjonsteknologi

Vi tilbyr

 • Tilsetting på kommunale vilkår med løn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Spørsmål kan rettast til Gudrun Teigen tlf. 61 21 71 67

Søknadsfrist 27.5.2018

Rådmannen

Kontakt

Gudrun Teigen
Tenesteleiar, Heimetenesta
Telefon 61 21 71 61