100 % fast stilling som sjukepleiar, for tida i heimetenesta

Stillinga er ledig frå 1.6.2019. Stillinga er for tida i 3. delt turnus med langvakter og arbeid 4. kvar helg.

Klikk for stort bildeI Skjåk får du mange gode kollegaer. Her er nokre av dei: Marit, Berit, Liv Hege og Silje

Arbeidsområde

Du vil utføre oppgåver knytt til brukarar med behov for hjelp frå pleie og omsorg.

Det er nær samhandling mellom heimetenesta og sjukeheimen. Det er god sjukepleiedekning, og andelen tilsette med fagutdanning er høg.

Kvalifikasjonar

 • Godkjent sjukepleiar
 • Førarkort klasse B
 • Godkjent politiattest

   

Vi vektlegg

 • Erfaring frå liknande arbeid
 • Fleksibilitet i høve til omstillingar
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for fag og fagutvikling
 • God norskkunnskap, kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk
 • Generell forståing for bruk av informasjonsteknologi

Vi tilbyr

 • Tilsetting på kommunale vilkår med løn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Spørsmål kan rettast til Gudrun Teigen mobil 95982598

Søknadsfrist 31.3.2019

Rådmannen

 

Fleire ledige stillingar

Vi har fleire ledige faste stillingar og vikariat i Skjåk kommune.

Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kontakt

Gudrun Teigen
Tenesteleiar, Heimetenesta
Telefon 61 21 71 61
Mobil 959 82 598