Auka gebyr på renovasjon frå 01.07.2021

Skjåk kommunestyre vedtok i sak 23/2021 den 27.05.2021 å høgde renovasjonsgebyret frå 01.07.2021.

Dette gjer at renovasjon kjem på 2 liner på fakturaen for fritidsbustader, men det er kun 1 abonnement. Friteksta har dessverre ikkje vorte med på fakturaen.

Feiing og renovasjon på fritidsbustader blir fakturert kun ein gong pr. år, så fakturaen gjeld heile 2021.

Eksempel på renovasjon gr. 2 med fritekst:

Klikk for stort bilde    

Satsar frå 01.07.2021:

Klikk for stort bilde