Barnehagelærarstilling i barnehagen

Det kan bli ledig stilling som barnehagelærar/pedagogisk leiar i barnehagane i Skjåk kommune frå hausten 2018. Stillinga kan bli fast. 

Barnehagelærar - Klikk for stort bilde

Kvalifikasjonar

  • Godkjent barnehagelærarutdanning
  • Godkjent politiattest

Vi ynskjer at du

  • har gode samhandlingsevner
  • kan arbeide sjølvstendig
  • har kompetanse og erfaring i arbeid med framandspråklege
  • har god norskkunnskap, kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk
  • har grunnleggjande kjennskap til bruk av IKT

Vi tilbyr

  • Tilsetting på kommunale vilkår med løn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP

Spørsmål om stillingane kan rettast til styrar i den enkelte barnehage, eventuelt til kommunalsjef Unnvald Bakke mobil 97112074

Søknadsfrist 27. mai 2018

Rådmannen

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074