Bortfall av krav om henvisning frå legar til fysikalsk behandling

Frå 1. januar 2018 treng du ikkje lenger henvisning til fysioterapi

Frå 1. januar 2018 treng du ikkje lenger henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurderabehovet ditt for behandling. Du må framleis gå til ein fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad frå Helfo.

Les meir her