Det blir ikkje flagging ved Marlo skule 17. mai

Klikk for stort bilde

Ved kontroll av flaggstanga ved Marlo skule er det avdekt store råtskadar. Stanga er i slik forfatning at ho er teken ned og blir ikkje sett opp att. Om det skal opp att ny stang får bli ein politisk skål, men det blir ikkje flagging ved Marlo skule 17. mai i år.