Eigedomsskatt 2020

Skjåk kommune har lagt ut eigedomskatteliste for 2020 til ettersyn i Servicetorget. Lista ligg ute i 3 veker. Klagefrist er 6 veker frå kunngjering.