Eigedomsskatt 2023

Skjåk kommune har lagt ut eigedomskatteliste for 2023 til ettersyn i Servicetorget. Lista ligg ute i 3 veker. Klagefrist er 6 veker frå kunngjering.

Skjåk kommune har lagt ut eigedomskatteliste for 2023 til ettersyn i Servicetorget. Lista ligg ute i 3 veker. Klagefrist er 6 veker frå kunngjering.

Økonomiplan og årsbudsjett - Klikk for stort bilde

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway

 

Odd Gudbrand Aamodt
Økonomisjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 948 59 334