Elise Øverli Bore har teke fagprøva som institusjonskokk

Ingvild Mork  

Elise Øverli Bore tok fagprøva som institusjonskokk denne veka.

Skjåk kommune gratulerer!