Endring av opningstider hjå NAV Lom og Skjåk

NAV - logo - Klikk for stort bilde

Frå veke 46 (2018) vil NAV Lom og Skjåk ha følgende opningstider for «drop-in»:

  • Tysdag: kl 12.00 -15.00
  • Torsdag: kl 12.00 -15.00

Timeavtaler:  Kl. 08.00 – 15.00 kvar dag.
www.nav.no: Døgnope

Tlf 55 55 33 33:  Kl 08 – 15.30 kvar dag 
 

Kontakt

Ketil Størseth
NAV leiar Lom og Skjåk
Telefon 55 55 33 33

NAV er eit samarbeid mellom stat og kommune

NAV Lom og Skjåk rettleier brukarar på arbeids-, familie- og pensjonsområdet og tek imot krav om ytingar. Lokalkontoret si andre hovudoppgåve er å følgje opp brukarar med trong for ekstra hjelp for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Kontakt

  • www.nav.no: Døgnope
  • Adresse: NAV Lom og Skjåk, Industrivegen 13, 2690 Skjåk
  • E-post: nav.kontaktsenter@nav.no
  • Telefon: 55 55 33 33 (Kvar dag kl 08.00-15.30)
  • Etter timeavtale: kl. 08.00-15.00 kvar dag

Opningstider publikumsmottaket: Kl: 12:00-14:00 - Måndag, onsdag og fredag.