Endring av opningstider hjå NAV Lom og Skjåk

NAV - logo - Klikk for stort bilde

Frå veke 46 (2018) vil NAV Lom og Skjåk ha følgende opningstider for «drop-in»:

  • Tysdag: kl 12.00 -15.00
  • Torsdag: kl 12.00 -15.00

Timeavtaler:  Kl. 08.00 – 15.00 kvar dag.
www.nav.no: Døgnope

Tlf 55 55 33 33:  Kl 08 – 15.30 kvar dag 
 

Kontakt

Ingebjørg Tidemansen
NAV Lom og Skjåk
Telefon 55 55 33 33

NAV er eit samarbeid mellom stat og kommune

NAV Lom og Skjåk rettleier brukarar på arbeids-, familie- og pensjonsområdet og tek imot krav om ytingar. Lokalkontoret si andre hovudoppgåve er å følgje opp brukarar med trong for ekstra hjelp for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Kontakt

  • www.nav.no: Døgnope
  • Adresse: NAV Lom og Skjåk, Industrivegen 13, 2690 Skjåk
  • E-post: nav.kontaktsenter@nav.no
  • Telefon: 55 55 33 33 (Kvar dag kl 08.00-15.30)
  • Etter timeavtale: kl. 08.00-15.00 kvar dag

Opningstider publikumsmottaket: Kl: 12:00-14:00 - Måndag, onsdag og fredag.