Forslag til revidert sentrumsplan for Bismo

Ny leikeplass for barn? Klatrtårn eller pumptrack, eller en gangbru til Lundagrende? Ideane er mange. Har du nokre innspel?

BMX i Skjåk 1 - Klikk for stort bilde

Forslag til revidert sentrumsplan for Bismo

Miljø- og næringsutvalet har vedteke å leggje revidert sentrumsplan for Bismo ut til ettersyn. 
Dokumentet tek for seg ulike tiltak i Bismo som ei arbeidsgruppe har kome fram til og som det er tanken å gå vidare med i enkeltprosjekt.
Det er ynskjeleg å få merknader til planen og evt. nye innspel. Planen ligg ute til ettersyn på kommunen si nettside, servicetorget og biblioteket.

Frist for merknader/innspel blir sett til 8. desember 2017. Send ditt svart til: post@skjaak.kommune.no