Forslag til revidert sentrumsplan for Bismo

Ny leikeplass for barn? Klatrtårn eller pumptrack, eller en gangbru til Lundagrende? Ideane er mange. Har du nokre innspel?

Forslag til revidert sentrumsplan for Bismo

Miljø- og næringsutvalet har vedteke å leggje revidert sentrumsplan for Bismo ut til ettersyn. 
Dokumentet tek for seg ulike tiltak i Bismo som ei arbeidsgruppe har kome fram til og som det er tanken å gå vidare med i enkeltprosjekt.
Det er ynskjeleg å få merknader til planen og evt. nye innspel. Planen ligg ute til ettersyn på kommunen si nettside, servicetorget og biblioteket.

Frist for merknader/innspel blir sett til 8. desember 2017. Send ditt svart til: post@skjaak.kommune.no