Gudbrandsdalen 2030 - spørjeundersøking til næringa i Skjåk

Skjåk kommune ynskjer at dei som driv næring i kommunen går inn på linken under og svarar på undersøkinga

Skjåk kommune ynskjer at dei som driv næring i Skjåk går inn på lenken under og svarar på undersøkinga.

Spørjeundersøking

Les meir om undersøkinga her (på bokmål)

De 12 kommunene i Gudbrandsdalen har gått sammen om prosjektet Gudbrandsdalen 2030 – «den smarte, grønne dalen». Gjennom prosjektet følger vi opp avtalen om en bærekraftig dal, som ble vedtatt under Gudbrandsdalstinget i oktober 2021, der alle kommunene forpliktet seg til grønn omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Vi er nå i gang med å lage en handlingsplan for grønn omstilling, og vi trenger alle med på laget for å lykkes. Vi håper derfor du vil ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen på vegne av din bedrift innen torsdag 29. september 2022

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen eller til prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Arne Furumo (90181442 / eller kontaakt per epost arne@skappa.no

---------------------------------------------

For de av dere som ikke allerede er godt kjent med prosjektet, kan dere ta en kikk på den nyopprettede nettsiden til prosjektet for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på.

Med vennlig hilsen,

Arne Furumo