KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2017-28

Kommuneplan - Klikk for stort bilete

KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2017-28

Kommuneplanen er lagt ut til offentleg ettersyn i tida fram til 01.09.2107. Skjåk kommunestyre har i møte 29.06.2017, sak 50/2017, vedteke å leggje forslag til revidert samfunnsdel til kommuneplan for Skjåk ut til offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslovas § 11-14.
Kommuneplanen er lagt ut til offentleg ettersyn i tida fram til 01.09.2107  på følgjande stader:
•    Kommunehuset i Bismo
•    Biblioteket i Bismo

I tillegg er planen lagt ut på nettsida til Skjåk kommune. Her finner du planen. (PDF, 562 kB) 

Kommunen bed om evt. uttale til planen innan 1. september 2017