Kva er nytt til barnehage- og skulestart i 2017

Utdanningsdirektoratet informerer

Enten du er elev, forelder, ansatt i skulen eller skuleeigar så finn du informasjon om kva som er nytt til skule- og barnehagestart på Utdanningsdirektoratet sine heimesider

Sjå lenke her!