Momskompensasjon til friviljuge lag og organisasjonar

Klikk for stort bilde

Søknadsfrist for momskompensasjon til friviljuge lag og organisasjonar er 1. september

Frist for å søkje til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2017.

For enkeltståande søkjarar er minstegrensa for driftskostnader kr 200 000 og for momskostnader kr 14 000. Lokale/regionale lag som ligg under sentrale hovudorganisasjonar skal søkje via dei. Her er det ingen minstegrense. Meir informasjon og søknadsskjema på www.lottstift.no.