NB: Søknadsfristen er 1. des, og alle tidlegare søkjarar/brukarar av transporttenester må søkje på nytt for 2018

Frå januar 2018 er det ny tildeling av transportteneste for forflytningshemma, som betyr at alle tidlegare søkjarar/brukarar av transporttenester må søkje på nytt

Klikk for stort bilde

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel. Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer.

Frå januar 2018 er det ny tildeling av transportteneste for forflytningshemma, som betyr at alle tidlegare søkjarar/brukarar av transporttenester må søkje på nytt.

Transportteneste for rørslehemma/forflytningshemma

Frå 01.01.2018 må alle TT brukarane søkja på nytt for å bli vurdert for tildeling av tenesta frå 01.01.2018. Gamle vedtak blir med andre ord ikkje vidareført. Oppland fylkeskommune som tildeler TT-heimlar til kvar kommune. Antal heimlar vert justert kvart 6.år og tek utgangspunkt i kommunas befolkningstal. Søknadsskjema finn du på heimesida til Skjåk og Lom kommunar, samt i Servicetorget i begge kommunane. Søknadsfristen er 1.des 2017.

Parkeringskort for rørslehemma/forflytningshemma

Alle som har slike kort i Lom og Skjåk må levere dei inn før 31.12.2017. Dette gjeld alle korta, sjølv om datoen for utløp er langt fram. Dette er grunna i at det er oppdaga at dei er lette og forandre, og derfor lette å svindle. Dei nye korta har oblat og  det er eit  motivet  som er delvis opphøgd og framheva på kortet, dette skal gjere dei meir sikre mot svindel. Du må levere/sende kortet ditt til Tildelingskontoret i Skjåk, så vil dei lage eit nytt til deg. Tildelingskontoret tek høgde for at det kan bli ventetid.

Ta kontakt med Tildelingskontoret Lom og Skjåk for meir informasjon.

Kontakt

Kathrine Brandsar
Saksbehandlar tildelingskontoret
Telefon 948 48 724