No kan du søkje kulturmidlar

Alle friviljuge lag og organisasjonar som driv aktivitet innan kultur og idrett har høve til å søkje kulturmidlar. Søknadsfrist er 20. april.

Søk kulturmidlar - Klikk for stort bilde Kari Hånsnar

Det blir lagt spesiell vekt på aktivitetsskapande tiltak med barn og unge som høgaste prioritet. Du kan søkje om grunntilskot/driftstilskot, prosjekttilskot/underskotsgaranti eller faste tilskot.

 

Søknadsskjema og retningsliner

 

Elles kan du hente skjema i servicetorget eller hjå kulturetaten.

Søknad sendast til Skjåk kommune, Moavegen 30, 2690 Skjåk innan 20. april.