Offentleg høyring: Kommuneplanens arealdel for Skjåk 2020-2030.

Klikk for stort bilde

Skjåk formannskap gjorde i møte 16.03.2021, sak FS 2021/23, vedtak om at framlegg til revidert forslag til kommuneplan for Skjåk - arealdelen blir lagt ut til 2. gongs offentleg ettersyn og høyring. Planen omfattar heile kommunen sitt areal, og er forslag til revisjon av gjeldande plan frå 2011. 
Plandokumenta finn du lagt som vedlegg til denne artikkelen. Der kan du også finne plandokument som var send ut ved 1. gongs. høyring og ettersyn.
 

Vedlegg: (filer til vedlegg blir oppdatert 26.mars og blir lagt ut fortløpande)

  1. Sakspapir_Formannskap_20210316 (PDF, 2 MB)
  2. Tillegg til planomtale ved 2-høyring (PDF, 2 MB)
  3. Notat etter 1 gongs offentleg ettersyn og høyring (PDF, 7 MB)
  4. Planføresegner 20210319 (PDF, 2 MB)
  5. Plankart_Utsnitt_Bismo_A1 (PDF, 11 MB)
  6. Plankart_Utsnitt_Ofossen-Aurmoen_A1 (PDF, 6 MB)
  7. Plankart_Utsnitt_Dønfoss_A1 (PDF, 4 MB)
  8. Plankart_Utsnitt_Breidablikk-Grotli-Nysæter_ A1 (PDF, 4 MB)
  9. KU for nye område etter 1. gongs høyring (PDF, 2 MB)
  10. ROS for nye område etter 1. gongs høyring (PDF, 3 MB)
 

dok frå 1. gongs offentleg ettersyn og høyring 

Eventuelle spørsmål kan rettast til Felleskontor for plan og byggesak i Lom og Skjåk v/arealplanleggar Øyvind Pedersen på:
Uttaler til kommuneplanforslaget kan sendast til Skjåk kommune, Moavegen 30, 2690 SKJÅK, eller på e-post: post@skjaak.kommune.no – innan 11. juni 2021. Merk uttale med sak nr. 2021/830.