Oppdatert informasjon frå barneverntenesten

Den interkommunale barneverntenesten i Ottadalen har no innført heimekontor for sine tilsette, men dei er tilgjengelege på telefon og epost.

Vi følger nasjonale krav og retningslinjer for å redusere smittespredning, og reduserer derfor tjenestetilbudet til det helt nødvendige.

  • Alle ansatte har hjemmekontor og er tilgjengelige på telefon og e-post mandag – fredag fra kl. 08.00 – 15.30
  • Samtaler, møter, hjemmebesøk og samvær blir utsatt. Der det er mulig gjennomfører vi oppfølging og møter på Skype/telefon
  • Alle barn og familier som har oppfølging av barneverntjenesten vil bli fulgt opp av sin kontaktperson

Vi er inne i en tid med utfordringer ingen av oss har vært med på før. Vi har mistet mange av de trygge rutinene våre. Det gjelder alle barn og de fleste av oss voksene. Vi må være tettere på hverandre, og mer inne. Det vil utfordre oss, men det gir oss også mange muligheter!

Vi mennesker er gode til å omstille oss når det trengs. Spesielt er barn gode til å endre kurs, men du som voksen må fremdeles forklare og vise vei.

Barnehager og skoler er stengt og møtevirksomhet generelt er betydelig redusert. Barn i sårbare situasjoner kan derfor bli gående over tid med mindre oppfølging fra det offentlige enn det de har til vanlig. For barn som opplever vold, overgrep, rus og annen omsorgssvikt kan dagene bli ekstra vanskelige.        

Barneverntjenesten ber derfor alle som bor i Sel, Vågå, Lom og Skjåk om å være ekstra oppmerksomme på barn og unge – vi må bry oss litt ekstra!

Er du bekymret for barn, unge og familier i Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan du ta kontakt med:

TELEFONLISTE, ANSATTE I BARNEVERNET I SEL OG VÅGÅ

Navn

Kalbakk, Kristin 41 53 72 87 (barnevernleder)

Mandal, Karina 91 24 54 33  (fung.nestleder)

Grev, Lene 95 20 30 62

Hoff, Nina 90 47 89 24

Høystad, Liv 91 24 54 33

Johnsgård, Hilde Grothe 47 70 11 96

Lysbakken, Elisabeth Sletten 91 52 37 57  

Resset, Iselin 47 71 60 32 

Seim, Nora Skaarnæs 48 07 59 24

Steen, Lene 91 85 83 77

Sanden, Marit 91 00 80 72

Aaboen, Sigrid S. 41 54 27 91

 

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap

Barneverntjenesten i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktes døgnet rundt på 908 54 475.

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap (barnevernvakten) er alltid bemannet med barnevernfaglig kompetanse og har til oppgave å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Hovedoppgaven er å sikre at barn og ungdom har det trygt.