Pressemelding om opprydding i Ottavassdraget

Statsråd Ola Elvestuen besøkjer Skjåk kommune tysdag 16. april.

Klikk for stort bildeStatsråd Ola Elvestuen

Pressemelding

Arbeidet med opprydding i Skjåk og Ottavassdraget er startet.

Vi er særdeles glade for at arbeidet med opprydding etter flommen i fjor høst er startet, der bedriften Glasopor fikk spredd sitt lager av materiale i Skjåk og Ottavassdraget, sier stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth (V) og Tor Andrè Johnsen (FRP). Jeg har invitert klima- og miljøminister Ola Elvestuen om å komme til Skjåk på tirsdag, og det er bekreftet av departementet, sier Ketil Kjenseth. 
 

- Jeg har engasjert meg i denne saken av flere grunner. Selvfølgelig fordi Skjåk er hjemfylket mitt og fordi det er en liten kommune som trenger storsamfunnet når en så stor flom rammer. Det sier Ketil Kjenseth, som er Oppland Venstres stortingsrepresentant og også leder av Energi- og miljøkomiteen. 
 
- I tillegg er dette en hendelse som vi trenger å lære av. Skjåk gikk fra å være tørrest i Norge til våtest i løpet av noen timer på en tid av året en ikke forventer flom. Slike hendelser vil det bli langt flere av framover og vi må både lære oss å forutse dem, forebygge og også rydde opp uten at lokale ildsjeler må slite seg fordervet i byråkrati for å få ryddet opp. 
 
-Jeg har hatt meget tett og god dialog med departementet og statssekretær Atle Hamar i denne saken. Det har gitt meget positive resultater og det er jeg fornøyd med. Statssekretær Hamar har hele tiden vært imøtekommende og tydelig på at denne saken skal vi løse og at vi selvfølgelig må bistå Glasopor med oppryddingen, sier Stortingsrepresentant Tor Andrè Johnsen fra Fremskrittspartiet.
 
Glasopor er en viktig lokal hjørnesteinsbedrift og det har vært viktig for meg å sørge for at de får den støtten de trenger for å unngå at de ble sittende igjen med alt ansvaret for oppryddingen etter flommen helt alene, sier Johnsen. 
 
Arbeidet er startet med utgangspunkt i det anbud fylkesmannen har gjennomført.