Samling for alle lærlingane i Skjåk kommune

Klikk for stort bilde

På bilete frå venstre: Jørn Torstein Bosmen (IKT-servicefag), Anne Gudrun Aamodt (barne- og ungdomsarbeidar), Ingrid Borgen (helsefagarbeidar), Linn Mari Skjelkvåle Marsteintrædet (helsefagarbeidar), Rutta Kedane Gebreslase (barne- og ungdomsarbeidar), Trond S. Sørhage Forberg (IKT-servicefag) og Sivert Banken Fallingen (institusjonskokk). (Eirik Odde (barne- og ungdomsarbeidar) var ikkje tilstade da bilete vart teke).

Samling for alle lærlingane i Skjåk kommune 

11. oktober hadde Skjåk kommune samling for alle lærlingane saman med faglege leiarar og instruktørar. Tema var «Ny i arbeidslivet», med fokus på arbeidsmiljø, kommunikasjon og tryggleik i arbeidslivet. Kommunen har for tida åtte lærlingar fordelt på fire ulike fag. Lærlingane er ein viktig ressurs for kommunen, dei bidreg med fagkompetanse og dei er verdifulle i arbeidsmiljøet.