Slik røystar du på valdagen i Skjåk kommune

Røystelokalet vil ha opningstid: frå kl. 09.00-18.00 måndag 11. september 2017

vallokale 1 - Klikk for stort bilde

Stortings- og sametingsvalet 2017 blir halde måndag 11. september 2017. 
Skjåk kommune sin kommunestyresal i Bismo skal vere røystestad for Stortings- og sametingsvalet 2017.

Røystelokalet, inngang Servicetorget Skjåk kommunehus, vil ha opningstid: frå kl. 09.00-18.00 måndag 11. september 2017

Meir informasjon finn du her

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00