TIDLEGRØYSTING ved Stortingsvalet 2017

valglogo_sort_nynorsk - Klikk for stort bilete

Veljarar som ønsker å røyste i perioden 1. juli til 9. august kan vende seg til kommunen for å røyste. Førespurnaden kan rettast til kva kommune som helst. Hugs å ta med gyldig legitimasjon med bilete når du skal røyste.

Vedlegg: valannonse (PDF, 954 kB)

Alt om Stortingsvalet 2017 finner du her

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00