Tidspunkt på streaming av kommunestyremøtet den 29. sept er flytta til klokka 19

Det blir ei endring i tidspunkt for streamingen (kommune-tv) av kommunestyremøtet 29. september. Møtet er flytta frå kl. 18.00 til kl. 19.00.

Sendinga kan dykk sjå her