Varsel om oppstart av detaljregulering for Heggli

skjermdump frå vedlegg - Klikk for stort bildeskjermdump frå vedlegg skjermdump  

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Heggli, i Skjåk kommune.

Sjå vedlagt vedlegg:

Eventuelle innspel/merknader må vera oss i hende innan måndag 1. august. Eventuelle merknader/innspel til planarbeidet sendast på e-post til idl@nordplan.no, eller per post til Nordplan as avd. Gudbrandsdal.