Videooverføring frå kommunestyremøte 29. april 2021 kl. 1800

Klikk for stort bilde

Skjåk kommune har direkte videooverføring frå kommunestyremøte i kveld kl. 18.00. 29. april 2021

Saksliste:

 • PS 2021/26 Referatsaker
 • RS 2021/11 20/5274-7 Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften
 • RS 2021/12 VS: Gudbrandsdalstinget 23. mars - evalueringsrapport, protokoll og uttalelser
 • RS 2021/13 VS: Regionrådet
 • PS 2021/27 Skjåk kommunes regnskap og årsmelding for 2020
 • PS 2021/28 Disponering av overskot 2020
 • PS 2021/29 Budsjettprosessen 2021 for kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022
 • PS 2021/30 Retningsliner for tildeling av kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv
 • PS 2021/31 Søknad om støtte frå næringsfondet - Kjell M. Bøhle Maskinstasjon AS
 • PS 2021/32 Søknad om tilskot frå næringsfondet - Nordberg Autosenter
 • PS 2021/33 Kommunalt engasjement i SMIU
 • PS 2021/34 Gebyrregulativ 2021 - justering av gebyr
 • PS 2021/35 Søknad om støtte til FjellPRIDE2021
 • PS 2021/36 Oppretting av fleirkulturelt råd Skjåk kommune 2021-2023