Villreinarven - møte på Fjelleventyreet

I samarbeid med prosjektleiar Laila Maria Hjellvoll i Nordveggen ynskjer vi å invitert di bedrift til Fjelleventyret onsdag 23. november frå 10.00-12.00.

I samarbeid med prosjektleiar Laila Maria Hjellvoll i Nordveggen ynskjer vi å invitert di bedrift til Fjelleventyret onsdag 23. november frå 10.00-12.00.

Kortfatta info om prosjektet

  • -«Villreinarven» er eit formidlings- og næringsutviklingsprosjekt knytt til villreinområda Reinheimen og Dovrefjell. Prosjektet er eigd av Gudbrandsdalsmusea (GM) og er eit samarbeid mellom GM, Norsk Fjellsenter, Villreinsenteret Nord på Hjerkinn, Villreinfangsten som verdsarv og Nasjonalparkriket Reiseliv.
  • Målgruppene er reiselivsaktørar i området Nord-Gudbrandsdalen.Prosjektet skal gjennomførst med hovedvekt på Nord-Gudbrandsdalens seks kommuner Lesja, Lom, Skjåk, Dovre Sel og Skjåk, men prosjektet ønsker også å involvere andre kommuner i Gudbrandsdalen med villrein.

Målsetting med prosjektet:

  • Å skape grunnlag for næringsutvikling i bygdene i Gudbrandsdalen gjennom auka kompetanse om Villreinarven, historieformidling, sterke reiselivsprodukt og pakkeløsningar.
  • Å akuke kompetansa om kulturen, historia og verdiane rundt Villreinen og vår historie.

Kva moglegheiter har prosjekt "Villreinarven" for di bedrift?

Program & innhald:

  • Kva kan Villreinarven gje av meirverdi for di bedrift v/ Nordveggen AS, 5 min
  • Vertskapet presenterar seg, 5 min
  • Suksesshistoriar fra Gudbrandsdalen, etablerarkurs og næringshageprogram v/ Skåppå AS, 10-15 min
  • Kan Villreinarven vere eit produkt som vil trekke utenlandske turistar v/ Mountains of Norway (via Teams), 20 min
  • Smak av Reinskjøtt v/ kokk Brita Stensgård, 30 min
  • Vegen vidare v/ Nordveggen, 30 min

Programmet varar i ca 2 timar.

Det blir god servering. Det er dirfor fint om du melder deg på arrangementet slik at kokken har moglegheit til å forberede nok mat til alle.  
Link til påmelding:
https://kaskjer.rauma.no/kaskjer/D67689169B4C5E3BC12588E800365A7D?fbclid=IwAR15hIGASsdeGTCq6yjk8ftRmB_gTEi9_UuSpYEIn9tdfBo1zYpNN8dmHbE

Håpar dykk har moglegheit til å komme.