Ansattoversikt


Miljø- og samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Miljø- og samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandlar - Internkontroll og GDPR 474 54 691
Jordbrukssjef 909 99 496
Landbruk og kultur 991 62 602
Kommunalsjef / konstituert næringssjef 415 13 687
Roger Johansen
Jordbruksrettleiar 932 29 458
Konsulent 61 21 70 00 414 14 644
Elling Starrem
Kultur og omdømme 61 21 70 00 909 41 702
Marianne Stensgård